www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер
Текущи проекти :: Убежище и миграция

Убежище и миграция

IOM logoNFM LogoНа 30 април 2021г. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), съвместно с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ), Фондация Здравни проблеми на малцинствата (ФЗПМ),  като част от Консорциум НМЗМ–БАСП–ФЗПМ започна работа по проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“. Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г. през програмата на МВР и Международната организация по миграция (МОМ) като предефиниран партньор. 
Целта му е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) чрез:   
 - Разработване на цялостен анализ/оценка на положението на ромските общности по отношение на въпросите, свързани с миграцията, с цел по-добро насочване на темите, които ще бъдат обхванати в дейностите по проекта;
 - Организиране на информационни кампании на базата на разработена комуникационна стратегия за повишаване на осведомеността сред ромските общности по правните аспекти, свързани с правата на търсещите убежище и мигрантите без документи в България, вкл. трафик на хора и каналджийство;
 - Организиране на информационни сесии, дискусии, работни срещи, семинари и други събития за повишаване на осведомеността по въпросите, свързани с работа в ЕС/ЕИП, рискът и защитата от експлоатация, включително риск от трафик с цел трудова експлоатация и каналджийство, достъп до социални и здравни услуги и др. Подкрепа на събитията с информационни и промоционни материали и видеоклип по темата.
Целеви групи на проекта са ромските общности в България, като теренното проучване се извършва в следните локации - кв. Филиповци, гр. София, ромската махала в гр. Брезник, ромската махала в гр. Трън, ромската махала в гр. Провадия, ромските махали в гр. Харманли, които се характеризират с по-ниско образователно ниво, по-ниска правна култура, по-висока безработица, липса на средства или по-ниски доходи спрямо средните за страната. Това са все фактори, които в съвкупността си създават сегрегирани и маргинализирани махали, изложени на крайна бедност, дискриминация, с ограничен достъп до услуги, липса на сигурност и висока престъпност, стимулиращи предприемането на високорискови начинания и закононарушения. При провеждане на информационните кампании, насочени към повишаване на информираността за правата и задълженията на лица, търсещи убежище в България, и рисковете, свързани с подпомагане на каналджийство и трафик на хора, ще бъдат обхванати ромски общности в райони близки до граничните зони на страната или такива, които са разположени по трасетата на вътрешен трафик на мигранти от южната към западната и северната граници на България.
Задачите на консорциума включват: 
- Извършване на интервюта на терен в ромските общности за  осигуряване на данни и разработване на цялостен анализ / оценка на ситуацията на ромското население по отношение на въпросите, свързани с миграцията
- Разработване на Комуникационна стратегия
 - Подкрепа за провеждане на информационни кампании в ромските общности
- Дизайн и изработване на информационни материали
- Изработване на видеоклип.

Продължителността на проекта е до 30 април 2024 г.

 

Банер
Банер

Последни новини

Как знания за здравето „да отидат“ при ромите

Долна баня, 5-7 юли 2022 г.

След два дни пълноценна работа за лидерство и застъпничество с невероятните ромски младежи от Лом, Дупница и Бяла Слатина идентифицирахме и формулирахме проблеми в съответните общности. Проведохме дискусии в търсене на най-добрите решения; създадохме образ на целевите групи и заинтересовани страни и обсъдихме необходимите комуникативни умения за провеждане на успешна кампания. С младежите разигравахме казуси по роли и снимахме индивидуални изложения с послания, за да ги коментираме.
Здравните медиатори Таня Кирилова от Лом, Даниела Любенова от Дупнеица и Мирена Бочева  от Бяла Слатина са истински ментори за младежите от общностите, за които работят. Те заедно с д-р Рада Стаменкова, Павлина Филипова и Ралица Згалевска от екипа на БАСП активно  подкрепиха младите хора, ентусиазирани да допринесат за подобряване на здравето в местинте общности. В идните месеци ще продължим да работим за доизграждането им като лидери и да ги подпомагаме с експертиза и насоки.

 
Координационна среща по проект ARIE

Любляна, 24 юни 2022 г.

На 24 юни в Любляна, Словения, се проведе междинната отчетно-координационна среща по проект ARIE, финансиран от програма ERASMUS+ на ЕС. Участваха проектните координатори от организациите от шестте държави, работещи по проекта - водещата проекта Италия,  Литва, Гърция, България (у нас БАСП работи по проекта), Румъния и домакинът на срещата Словения. Бяха обсъдени досегашните дейности, извършени в отделните държави, а именно разпространяване на методиката и пилотни обучения на крайните потребители – хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ). Представителите на отделните държави разказаха за трудностите и пречките при осъществяването на дейностите, като след това споделиха и успехите си, предавайки ценен опит на останалите участници. Набелязани бяха бъдещи действия по проекта и срокове за извършването им.

 
БАСП подкрепя родителите и учителската общност в Пасарел в търсене на правилните комуникативни канали с децата

Пасарел, 11 юни 2022 г.

На 11 юни 2022 г., в събота, основното училище в село Пасарел беше домакин на среща между родители, учители и представителите на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) д-р Рада Стаменкова и Ралица Згалевска. Директорът Ивайло Кискинов и училищният психолог Надежда Дедова, по чиято инициатива се състоя събитието, също бяха на оживената дискусия, планирана като двучасова, но протекла без пауза три часа - имаше много въпроси, дълги отговори, споделяне на мнения, лични истории, наблюдения и опит. Стана дума за това как да говорим с децата за съзряването преди да са влезли в пубертета, как да ги подготвим за промените, които им предстоят, за да са спокойни и уверени, докато минават през предизвикателствата на тази специфична и нелека възраст; как да оставаме във връзка с тях и да не заобикаляме неудобни въпроси и в същото време да не изкривяваме информацията, която стига до тях и да насърчим умението да различават фалшивите новини в интернет пространството.

Банер

Текущи проекти :: Убежище и миграция