www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер
Текущи проекти :: Убежище и миграция

Убежище и миграция

IOM logoNFM LogoНа 30 април 2021г. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), съвместно с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ), Фондация Здравни проблеми на малцинствата (ФЗПМ),  като част от Консорциум НМЗМ–БАСП–ФЗПМ започна работа по проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“. Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г. през програмата на МВР и Международната организация по миграция (МОМ) като предефиниран партньор. 
Целта му е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) чрез:   
 - Разработване на цялостен анализ/оценка на положението на ромските общности по отношение на въпросите, свързани с миграцията, с цел по-добро насочване на темите, които ще бъдат обхванати в дейностите по проекта;
 - Организиране на информационни кампании на базата на разработена комуникационна стратегия за повишаване на осведомеността сред ромските общности по правните аспекти, свързани с правата на търсещите убежище и мигрантите без документи в България, вкл. трафик на хора и каналджийство;
 - Организиране на информационни сесии, дискусии, работни срещи, семинари и други събития за повишаване на осведомеността по въпросите, свързани с работа в ЕС/ЕИП, рискът и защитата от експлоатация, включително риск от трафик с цел трудова експлоатация и каналджийство, достъп до социални и здравни услуги и др. Подкрепа на събитията с информационни и промоционни материали и видеоклип по темата.
Целеви групи на проекта са ромските общности в България, като теренното проучване се извършва в следните локации - кв. Филиповци, гр. София, ромската махала в гр. Брезник, ромската махала в гр. Трън, ромската махала в гр. Провадия, ромските махали в гр. Харманли, които се характеризират с по-ниско образователно ниво, по-ниска правна култура, по-висока безработица, липса на средства или по-ниски доходи спрямо средните за страната. Това са все фактори, които в съвкупността си създават сегрегирани и маргинализирани махали, изложени на крайна бедност, дискриминация, с ограничен достъп до услуги, липса на сигурност и висока престъпност, стимулиращи предприемането на високорискови начинания и закононарушения. При провеждане на информационните кампании, насочени към повишаване на информираността за правата и задълженията на лица, търсещи убежище в България, и рисковете, свързани с подпомагане на каналджийство и трафик на хора, ще бъдат обхванати ромски общности в райони близки до граничните зони на страната или такива, които са разположени по трасетата на вътрешен трафик на мигранти от южната към западната и северната граници на България.
Задачите на консорциума включват: 
- Извършване на интервюта на терен в ромските общности за  осигуряване на данни и разработване на цялостен анализ / оценка на ситуацията на ромското население по отношение на въпросите, свързани с миграцията
- Разработване на Комуникационна стратегия
 - Подкрепа за провеждане на информационни кампании в ромските общности
- Дизайн и изработване на информационни материали
- Изработване на видеоклип.

Продължителността на проекта е до 30 април 2024 г.

 

Банер
Банер

Последни новини

Да премахнем неравенството. Да спрем ХИВ/СПИН

Страната, 1 декември 2021 г.

За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Тази година той е под надслов „Да премахнем неравенството. Да спрем ХИВ/СПИН“.
На 1 декември 2021 г. СЗО призовава световните лидери и гражданите да се обединят, за да се изправят срещу неравенствата и да достигнат до хората, които в момента не получават основни услуги за ХИВ. Четиридесет години след съобщаването на първите случаи, ХИВ все още заплашва света. Разделението, неравенството и незачитането на човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна криза. Пандемията от COVID-19 изостря неравенствата и трудностите при предоставянето на здравни услуги, което е предизвикателство за много хора, живеещи с ХИВ.
По данни на СЗО близо 38 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните лица през 2020 г. е 1,5 млн., а смъртните случаи са 680 000. В световен мащаб през 2020 г. близо 73% от инфектираните получават антиретровирусна терапия. В България общо 1 936 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, а 1 910 (99%) от тях получават антиретровирусна терапия. У нас тя е безплатна за всички нуждаещи се лица, независимо от здравноосигурителния им статус. Терапията удължава с десетилетия продължителността и подобрява качеството на живот на инфектираните. България остава страна с ниско разпространение на ХИВ - честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 хил. души население за България е 2,9 през 2020 г., а за сравнение - средният показател за страните от ЕС е 3,3.

 
Есенни фрагменти от работата на БАСП

Октомври – ноември 2021 г.

На 1 октомври 2021 г. БАСП представи публично поредния кратък филм по проекта си „Моето тяло, моите права“ – „Кои са пътищата на инфекциите“ . Анимацията дава представа за основните пътища на проникване на инфекциите в организма,  за работата на имунната система и факторите, от които зависи пълноценното й функциониране.
В процес на работа по същия проект, но вече през месец ноември, са още два филма – единият, отново кратка анимация, представяща методите за хормонална контрацепция; другият, документален, представящ ползите и предизвикателствата и даващ обзорен преглед на дейностите в трите проектни локации: София, Ямбол и Монтана със специален фокус върху групите за самопомощ. И двата продукта ще бъдат финализирани до края на календарната година.

 
Доброволка на БАСП отличена за постижение в международен конкурс за социално и младежко кино

Берлин, 17 Октомври 2021 г.

Доброволката на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) Виктория Николова се завърна на 17 октомври 2021 г. след участие в младежки обмен в Берлин. Посещението й там e част от наградата й за участие в международното състезание Youth.DanubeSalon - Shoot By Youth за социално и младежко кино. Седемчленно жури с представители на Австрия, България, Германия, Хърватия, Румъния и Сърбия присъди отличие на краткия филм, посветен на необходимостта от здравно и сексуално образование, реализиран от нея и малък екип от още трима младежи по изцяло конструиран от тях самите сценарий. Участниците в конкурса имаха за задача в рамките на няколко минути да представят даден проблем и да предложат решението му. Координатори от българска страна на международната инициатива са колеги от Сдружение „Ре-Акт“.

Банер

Текущи проекти :: Убежище и миграция