www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Текущи проекти :: Убежище и миграция

Убежище и миграция

IOM logoNFM LogoНа 30 април 2021г. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), съвместно с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ), Фондация Здравни проблеми на малцинствата (ФЗПМ),  като част от Консорциум НМЗМ–БАСП–ФЗПМ започна работа по проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“. Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г. през програмата на МВР и Международната организация по миграция (МОМ) като предефиниран партньор. 
Целта му е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) чрез:   
 - Разработване на цялостен анализ/оценка на положението на ромските общности по отношение на въпросите, свързани с миграцията, с цел по-добро насочване на темите, които ще бъдат обхванати в дейностите по проекта;
 - Организиране на информационни кампании на базата на разработена комуникационна стратегия за повишаване на осведомеността сред ромските общности по правните аспекти, свързани с правата на търсещите убежище и мигрантите без документи в България, вкл. трафик на хора и каналджийство;
 - Организиране на информационни сесии, дискусии, работни срещи, семинари и други събития за повишаване на осведомеността по въпросите, свързани с работа в ЕС/ЕИП, рискът и защитата от експлоатация, включително риск от трафик с цел трудова експлоатация и каналджийство, достъп до социални и здравни услуги и др. Подкрепа на събитията с информационни и промоционни материали и видеоклип по темата.
Целеви групи на проекта са ромските общности в България, като теренното проучване се извършва в следните локации - кв. Филиповци, гр. София, ромската махала в гр. Брезник, ромската махала в гр. Трън, ромската махала в гр. Провадия, ромските махали в гр. Харманли, които се характеризират с по-ниско образователно ниво, по-ниска правна култура, по-висока безработица, липса на средства или по-ниски доходи спрямо средните за страната. Това са все фактори, които в съвкупността си създават сегрегирани и маргинализирани махали, изложени на крайна бедност, дискриминация, с ограничен достъп до услуги, липса на сигурност и висока престъпност, стимулиращи предприемането на високорискови начинания и закононарушения. При провеждане на информационните кампании, насочени към повишаване на информираността за правата и задълженията на лица, търсещи убежище в България, и рисковете, свързани с подпомагане на каналджийство и трафик на хора, ще бъдат обхванати ромски общности в райони близки до граничните зони на страната или такива, които са разположени по трасетата на вътрешен трафик на мигранти от южната към западната и северната граници на България.
Задачите на консорциума включват: 
- Извършване на интервюта на терен в ромските общности за  осигуряване на данни и разработване на цялостен анализ / оценка на ситуацията на ромското население по отношение на въпросите, свързани с миграцията
- Разработване на Комуникационна стратегия
 - Подкрепа за провеждане на информационни кампании в ромските общности
- Дизайн и изработване на информационни материали
- Изработване на видеоклип.

Продължителността на проекта е до 30 април 2024 г.

 

Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

Текущи проекти :: Убежище и миграция