www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Банер
Подкаст БАСП
BFPA PODCAST

ЗА ПРАВОТО И ХОРАТА… ЗАЩОТО СВОБОДНИТЕ ХОРА ИМАТ ПРАВА

Active citizens ;ogoBFPA logo BGПОДКАСТ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ (БАСП)

Настоящият подкаст е разработен по проект № 32/20.02.2020 “Повишаване на капацитета на екипа, партньорите и поддръжниците на БАСП в сферата на застъпничество за СРЗП”, финансиран по Фонд Активни граждани България от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Създател на подкаста е адвокат Ивана Мурджева, дългогодишен поддръжник на БАСП. Цялата отговорност за съдържанието се носи от БАСП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕПИЗОДИТЕ
 
Как възниква и се развива идеята за структуриране и нормативно изразяване (закрепване) на правата и свободите. История и класификация.

Поколения права според тяхното възникване. Предел на тяхната защита. В коя група и кога са включени здравните и образователните права.

Основни документи свързани с правата на човека. Кои документи трябва да познаваме и как да ги четем? Четене с разбиране.

Кой може да защити правата ни. Европейски съд за правата на човека и Съдът на Европейския съюз. Правомощия

Как говорим за правата си? Колко съдържателно и убедително правим това? Опит за разговор с Неда и Георги (на 17 години) с неочаквани обрати.
 


Сексуални и репродуктивни права. Откъде да започнем разговора?  Диалогът отново е с Неда и Георги
 
Що е то сексуални права? Колко смели трябва да бъдем, за да говорим за това? Събеседници - Неда и Георги
 
Репродуктивните права. Правилно ли ги разбираме? Разговорът с Неда и Георги продължава 
 
 Банер
Банер

Последни новини

Да премахнем неравенството. Да спрем ХИВ/СПИН

Страната, 1 декември 2021 г.

За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Тази година той е под надслов „Да премахнем неравенството. Да спрем ХИВ/СПИН“.
На 1 декември 2021 г. СЗО призовава световните лидери и гражданите да се обединят, за да се изправят срещу неравенствата и да достигнат до хората, които в момента не получават основни услуги за ХИВ. Четиридесет години след съобщаването на първите случаи, ХИВ все още заплашва света. Разделението, неравенството и незачитането на човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна криза. Пандемията от COVID-19 изостря неравенствата и трудностите при предоставянето на здравни услуги, което е предизвикателство за много хора, живеещи с ХИВ.
По данни на СЗО близо 38 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните лица през 2020 г. е 1,5 млн., а смъртните случаи са 680 000. В световен мащаб през 2020 г. близо 73% от инфектираните получават антиретровирусна терапия. В България общо 1 936 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, а 1 910 (99%) от тях получават антиретровирусна терапия. У нас тя е безплатна за всички нуждаещи се лица, независимо от здравноосигурителния им статус. Терапията удължава с десетилетия продължителността и подобрява качеството на живот на инфектираните. България остава страна с ниско разпространение на ХИВ - честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 хил. души население за България е 2,9 през 2020 г., а за сравнение - средният показател за страните от ЕС е 3,3.

 
Есенни фрагменти от работата на БАСП

Октомври – ноември 2021 г.

На 1 октомври 2021 г. БАСП представи публично поредния кратък филм по проекта си „Моето тяло, моите права“ – „Кои са пътищата на инфекциите“ . Анимацията дава представа за основните пътища на проникване на инфекциите в организма,  за работата на имунната система и факторите, от които зависи пълноценното й функциониране.
В процес на работа по същия проект, но вече през месец ноември, са още два филма – единият, отново кратка анимация, представяща методите за хормонална контрацепция; другият, документален, представящ ползите и предизвикателствата и даващ обзорен преглед на дейностите в трите проектни локации: София, Ямбол и Монтана със специален фокус върху групите за самопомощ. И двата продукта ще бъдат финализирани до края на календарната година.

 
Доброволка на БАСП отличена за постижение в международен конкурс за социално и младежко кино

Берлин, 17 Октомври 2021 г.

Доброволката на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) Виктория Николова се завърна на 17 октомври 2021 г. след участие в младежки обмен в Берлин. Посещението й там e част от наградата й за участие в международното състезание Youth.DanubeSalon - Shoot By Youth за социално и младежко кино. Седемчленно жури с представители на Австрия, България, Германия, Хърватия, Румъния и Сърбия присъди отличие на краткия филм, посветен на необходимостта от здравно и сексуално образование, реализиран от нея и малък екип от още трима младежи по изцяло конструиран от тях самите сценарий. Участниците в конкурса имаха за задача в рамките на няколко минути да представят даден проблем и да предложат решението му. Координатори от българска страна на международната инициатива са колеги от Сдружение „Ре-Акт“.

Банер

Подкаст БАСП