www.safesex.bg

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Подкаст БАСП
BFPA PODCAST

ПОДКАСТ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ (БАСП)

BFPA logo BGMSD logo

ИСТОРИИ ОТ ГЕТОТО
 
В четирите истории по-долу здравни медиатори от Благоевград, Добрич и Доспат разказват случки от ежедневната си практика с фокус върху сексуалното и репродуктивно здраве и майчиното и детско здравеопазване.  Историите са най-добрите селектирани от конкурс, осъществен от БАСП и НМЗМ.
 
 
ТРУДНАТА СПИРАЛА - Катя Кирилова - Благоевград
 
ЕДНА СБЪДНАТА МЕЧТА - Севина Далакова - Доспат

 


Active citizens ;ogoBFPA logo BG

 
ЗА ПРАВОТО И ХОРАТА… ЗАЩОТО СВОБОДНИТЕ ХОРА ИМАТ ПРАВА
 
Настоящият подкаст е разработен по проект № 32/20.02.2020 “Повишаване на капацитета на екипа, партньорите и поддръжниците на БАСП в сферата на застъпничество за СРЗП”, финансиран по Фонд Активни граждани България от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Създател на подкаста е адвокат Ивана Мурджева, дългогодишен поддръжник на БАСП. Цялата отговорност за съдържанието се носи
 от БАСП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕПИЗОДИТЕ:
 
Как възниква и се развива идеята за структуриране и нормативно изразяване (закрепване) на правата и свободите. История и класификация.

Поколения права според тяхното възникване. Предел на тяхната защита. В коя група и кога са включени здравните и образователните права.

Основни документи свързани с правата на човека. Кои документи трябва да познаваме и как да ги четем? Четене с разбиране.

Кой може да защити правата ни. Европейски съд за правата на човека и Съдът на Европейския съюз. Правомощия

Как говорим за правата си? Колко съдържателно и убедително правим това? Опит за разговор с Неда и Георги (на 17 години) с неочаквани обрати.
 
Сексуални и репродуктивни права. Откъде да започнем разговора?  Диалогът отново е с Неда и Георги
 
Що е то сексуални права? Колко смели трябва да бъдем, за да говорим за това? Събеседници - Неда и Георги
 
Репродуктивните права. Правилно ли ги разбираме? Разговорът с Неда и Георги продължава 


 Банер
Банер

Последни новини

Проучване на БАСП за позитивни мерки за раждаемост

София, 05 декември 2022 г.

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) представи резултатите от национално представително проучване, извършено от KANTAR. Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта.

Можете да видите проучването тук

 

 

 

 
Финална конференция по проект АРИЕ: ХЖХИВ и фитнес

София, 11 ноември 2022 г.

На 11 ноември 2022 г. в София се проведе финалната конференция по проект ARIE, подкрепен от програма Еразъм+ Спорт, който се ръководи от дългогодишния италиански партньор на БАСП ANLAIDS Lombardia. Останалите организации са от България, Гърция, Литва, Румъния и Словения. Дейностите са насочени към хората живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), и цели разработването и въвеждането на фитнес програма и активен двигателен режим за тях. В България проектът беше координиран от Боян Младенов от екипа на БАСП. Сред участниците на конференцията имаше здравни специалисти, преподаватели от медицински университети, НПО партньори, представители на целевата група. От Българска страна най-силно впечатление направи презентацията на проф. Радка Аргирова “ХИВ, Ковид, маймунска шарка - какво още трябва да знаем”.
Проектът има за цел да насърчава физическата активност под формата на персонализирани насоки сред хора на възраст между 18 и 50 години, които живеят с ХИВ инфекция и които са на лечение, предлагайки иновативен фитнес протокол с цел да ги включи в умерена физическа активност.
Това е първият проект в Европа, специално насочен към хора живеещи с ХИВ и фитнес за насърчаване на здравословен начин на живот и добавяне на фитнес протоколи към ХИВ терапията.

 
Представяне на резултатите от регионално изследване и препоръки за СРЗ услуги в Европейския Парламент - проект „Младите говорят, младите избират“

Брюксел, 26 октомври 2022 г.

През последните месеци на 2022г. партньорите по проект „Младите говорят, младите избират“, заедно с работна група експерти и млади хора, изработиха препоръки за промени в здравните и социални системи и подобряването на СРЗ услугите за младите хора след пандемията от Ковид 19.
Препоръките са насочени към международни и национални институции и бяха представени в Европейския парламент на 26 октомври 2022г. от младежи застъпници и експерти, с подкрепата на евродепутата Фред Матич. Трима представители на БАСП – Виктория Николова, Венелин Стойчев и Павлина Филипова участваха в срещата.

Банер

Подкаст БАСП